Beszámoló az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projektről

A „Csiszolt gyémántok – Tehetségeink támogatása a miskolci Roma Szakkollégiumban” elnevezésű, NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt 2021.07.01. és 2022.06.30. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 3.000.000 Ft volt. A program a szakkollégium komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. A pályaorientációs napokon, az önkéntes felelősségvállalási programokon a hallgatók a felsőoktatás felé orientáltak roma származású, illetve hátrányos helyzetű fiatalokat, ezáltal társadalmi felelősségérzetük is erősödött, miközben növelték a tehetséges fiatalok továbbtanulásának esélyét és támogatták a jövő generációk tehetségeit céljaik megvalósításában. A szakkurzusok és a vitaestek bővítették a jelenlévők aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét. A közösségi programok erősítették a közösséget, a hallgatók szociális kompetenciáját. A kiadványokban a diákok bemutathatták mind kreatív irodalmi műveiket, mind tudományos munkáikat, publikációikat.

 

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium részéről egy szakmai vezető és egy gazdasági ügyintéző vett részt.

A kötelezően megvalósítandó, 15 órás „Tudatos médiafogyasztás” c. szakszemináriumot Molnár András a Szent István Rádió szerkesztő-műsorvezetője tartotta, három társelőadó segítségével. A három alkalmas, alkalmanként 5-5 órás (összesen 15 órás) szakszeminárium első társelőadója Németh Csaba,

a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Vidéki Újságírók Szakosztályának elnöke és a Tudományos Újságírok Klubjának elnökségi tagja volt. A hallgatók számára tartott előadásban a tudományos ismeretterjesztés világát mutatták be, milyen kritériumai vannak egy cikk, vagy honlap tudományosságának, és hogy lehet megtalálni a hiteles, tudományos forrásokat, oldalakat az internet hatalmas világában.  Azt is megtanulhatták a hallgatók, mik az árulkodó jelei egy hamis híreket közlő oldalnak, és melyek a leginkább ajánlott a későbbi tudományos dolgozatok, szakdolgozatok megfelelő megírásához használható cikkek, oldalak, tudományos lapok. A második társelőadó Doszpoly Orsolya,

a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője ismertette az online térben ránk leselkedő bűncselekmények típusát és a megoldási lehetőségeket is. Valamint megtudhatták tőle a résztvevők, hogy mit kell tenni ha nem mi vagyunk az áldozatok, de tudunk egy ilyen bántalmazó, vagy fenyegető online bűncselekményről, tehát, hogy hogyan tudunk jól segíteni. A harmadik vendégelőadónk Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga volt, aki sokunk számára ismert a kollégiumban, hisz nem csak egyetemi oktatónk, de szakkollégiumunk mentora is. Tőle az online világ bukkanóiról és pozitívumairól, az ezekkel kapcsolatos szociológiai kutatások eredményeiről, pontosságáról szerezhettünk ismereteket. Kitárgyaltuk a vírushelyzet során kialakult „online élet – oktatás” helyzetét, tapasztalatait.

A szintén kötelező elemként vállalt 15 órás Párválasztás – jegyesség – házasság c. 2 alkalmas szakkurzust, Papp Zoltán görögkatolikus atya tartotta. Első alkalommal a keresztény értékek, lelkiség mentén felépülő párválasztás volt középpontban. Az ima fontosságáról beszélt Zoltán atya, arról, hogy már azelőtt imádkozni kell az „igaziért”, mielőtt tudnánk, ki is az. Evangéliumi példázattal mutatta meg a hallgatóknak, milyen a „jó” imádság, és azt, hogy bárhol, bármikor és bármiért imádkozhatunk, de a lelkiség, az ima módja nem mellőzhető. A második alkalommal, a férfi női szerepek kerültek előtérbe, és végigvettük az ismerkedés fázisait, hogy milyen úton és folyamatokon át jutunk el a jegyességhez, majd a házassághoz. Zoltán atya előadásával igyekezett tudatosítani, milyen lényeges a másik fél megértése és tisztelete, amik a meghitt és hosszú párkapcsolat kihagyhatatlan elemei.

A társadalmi felelősségvállalást erősítő projektek keretében hallgatóink két eseményen vettek részt. Első alkalommal a szakkollégium hallgatói a Szimbiózis Alapítvány által működtetett Baráthegyi Majorságba látogattak. A szakkollégium szakmai programjai mellett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók részt vegyenek olyan programokon, amelyek elősegítik, hogy érzékenyebbé váljanak a társadalmat érintő problémákra. A Szimbiózis Alapítvány egyik alapelve a társadalmi környezet pozitív attitűdjének, szemléletének előmozdítása. Mindezt szakkollégistáink is átélhették a Föld Napján, 2022. április 22.-én megrendezésre került kertészkedésen. A hallgatók a szakkollégium által vásárolt levendula és citromfű palántákat ültették el a Majorság fűszernövénykertjében. Ezt követően a sziklakert felásásában és növények elültetésében nyújtottak segítséget és az ott élőkkel beszélgettek és kóstolót kaptak az előző évi levendulaszörpből, amit az ott élők készítettek. A második felelősségvállalási eseményünkön a „Te Szedd” akcióhoz csatlakozva hallgatóink az Avas és az egyetemvárosi Lidl áruház között lévő területet igyekeztek megtisztítani. A rövid eső nem állhatta útját a csapatnak, sikerült időben befejezni a munkát. A szemétszedés ideje alatt folyamatosan bővült a létszám, hisz voltak, akik egyetemi órájuk után rögtön a helyszínre érkezve segítették a munkát. Mindenkit pozitívan feltöltött, hogy részese lehetett a szemétszedési akciónak.

A választható programelemek között megvalósításra került hat (egyenként 4 órás) pályaorientációs nap, amelyek lehetőséget adtak hallgatóinknak identitástudatuk, társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésére, miközben olyan középiskolás és általános iskolás diákoknak mutatták be a szakkollégiumi programot, egyetemi életet, a továbbtanulás lehetőségeit, akik a jövőben maguk is intézményünk tagjaivá válhatnak. A pályaorientációs napok alkalmával szakkollégistáink társadalmi szerepvállalása erősödött. Bátor fellépésükkel erősítették a roma és hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulás iránti érdeklődését.

A projekt keretében két nyilvános vitaest megrendezésére került sor, amelyek témája szorosan kapcsolódott a szakkurzuson és a szakszemináriumon elsajátított ismeretekhez. Az első vitaest címe a „Hír vagy álhír?” volt, és előadónk Grunda János szerkesztő, riporter volt, a Szent István Rádió munkatársa. Az alkalmon a társaság két csapatra oszlott, majd a vendégünk feldobott egy hírt, a jelenlévők „feladata” pedig az volt, hogy érveljenek az adott hír hitelessége mellett illetve ellen. Az első „kör” sikere után János további híreket illetve álhíreket vezetett fel, a vita menete pedig hasonlóképp zajlott, mint az első alkalommal, a szereplők „álláspontjának” (pro vagy kontra) időnkénti felcserélésével. A vita közben sok olyan érv is felszínre került, amelyek visszacsatoltak a szakkurzuson megszerzett tudásra azzal kapcsolatban, hogy honnan lehet felismerni, hogy az adott hír igaz-e avagy sem. A második vitaestünk témája „Meddig várjunk még? – Összeköltözés vagy különélés a házasság előtt” címmel volt, meghívott vendégelőadónk Salai Szabolcs atya, görögkatolikus pap, berzéki helyettes lelkész volt. Az atya témaindítóként egy rövid videót mutatott a megjelenteknek, ami összekapcsolta a nagyböjti időszak fókuszpontját, Krisztus értünk hozott áldozatát azon felismeréssel, hogy milyen bűnöket követünk el a hétköznapokban, akár a párkapcsolatok terén, és hogy Krisztus a hibáink ellenére is szeret minket és megbocsát nekünk. Ezt követte egy rövid beszélgetés Jézus utolsó hét szaváról, amely egyben átvezette a témát a párkapcsolatok kérdéskörére.

A megjelentek ezután a krisztusi tanításokat elsődleges szempontként figyelembe véve arról vitáztak, hogy a házasság előtti különélés vagy az összeköltözés a jobb választás, hogyan hozhatjuk meg keresztényként a megfelelő döntést ezzel kapcsolatban, Isten útmutatását követve.

A projektmegvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk. A 2021/2022-es tanévben a hallgatóknak sikerült színes a csapatot összekovácsoló programokat szervezni. Ilyenek voltak például a kicsit sportosabb események, mint a lézerharc, a bowling és a biliárd, valamint Elme Házába is eljutott egy kisebb csapatunk.

Nagy létszámban vettek részt hallgatóink egy színház előadáson, amiről utána napokig beszéltek. Hasonló élményeket okozott a mozi világa is, kollégistáink több filmet is megnézhettek a tanév során. Nem maradhatott ki a közös farsangi ünneplés sem és egy a húsvéti időszakot követő kollégiumi bál is megrendezésre került.

A programok mind-mind a szakkollégistáink kikapcsolódásainak lehetőségeit, egy igaz csapattá történő alakulását szolgálták. A megvalósított eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, az egészséges életmódra nevelés és a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

A támogatás keretében sor került az intézmény időszakos kiadványa egy példányának összeállítására és nyomtatására, 2022 áprilisában megjelent a Görögkatolikus Roma Szakkollégium Lehetőség periodikájának legújabb, 2022/1. száma, melyben a miskolci roma szakkollégisták válogatott munkái olvashatók. Hadházi Renáta a „Cigány származású értelmiségiek nyelvi erőforrásai”, Jeddi Bianka „Az elbitorlás fogalma és tényálláselemeinek áttekintése”, míg Szajkó Cintia „A női jogegyenlőség érvényesítése, magyarországi roma / cigány nők példáján keresztül” címmel írt tudományos értekezést.

A projekt keretében megjelent a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatóinak legújabb, meséket tartalmazó kötete is Bikamipesko Manush! Szeretet nélkül semmik vagyunk!–Mesék a szakkollégisták tollaiból 2. címmel.  A történetek szerzőinek fele már nem szakkollégista, hanem szakmájuk elhivatott és felelősségteljes képviselői, néhányan már pedig szülők is. Az első kötethez hasonlóan ebben a könyvben is a szerzők saját élettörténete, tapasztalata és élménye köszön vissza. Azonban ezek a mesék mélyebb és komolyabb üzenetet hordoznak magukban, melyek érettebb korosztályt céloznak meg.

A projektben vállalt célok az alábbiak voltak:

  1. A hallgatók tájékozottságának növelése, tudásuk bővítése az aktuális társadalmi, politikai folyamatokról, közéleti témák iránt fogékony értelmiségi attitűd megerősítése, vélemény-nyilvánítási képesség erősítése.
  2. A szakkollégiumi hallgatók kommunikációs- és szervezőkészségének, önállóságának javítása, a szakkollégium rekrutációs bázisának növelése, a felsőoktatás felé orientálódó roma és/vagy hátrányos helyzetű fiatalok számának növelése.
  3. Az egyéni tehetség kibontakozásának társas-közösségi megerősítése, interperszonális kompetenciák fejlesztése, a középosztálybeli szociokulturális minták erősítése, kulturális ismeretek fejlesztése, közösség erősítése.
  4. A szakkollégiumi hallgatók társadalmi felelősségtudatának, közéleti szerepvállalásának, önkéntes törekvéseinek megerősítése, a tehetséges hátrányos helyzetű és roma, fiatalok azonosítása, támogatása, orientálása a felsőoktatás felé.
  5. A szakkollégisták vitakultúrával kapcsolatos képességeinek továbbfejlesztése, a hatékony érvelésre és kritikus gondolkodásra épülő vitaképességek gyakorlati alkalmazása.
  6. A szakkollégiumi tagok írásainak megjelentetése (íráskészség fejlesztése, ösztönzés a publikációra), ill. a szakkollégiumi tagok irodalmi művészeti alkotásainak nagyközönség felé történő elérhetővé tétele.
  7. A program eredményeinek népszerűsítése, hozzáférhetővé tétele tehetséges, roma/hátrányos helyzetű fiatalok számára.

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanév kihívásai ellenre is gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat. Mindezek együttes, hosszú távú hatásaként értelmezhető, hogy a szakkollégisták a szakmai kiválóságot a társadalmi felelősségvállalással ötvöző értelmiségivé válnak, valamint az, hogy a tehetségsegítés területe tovább erősödik a szakkollégiumban.

Köszönjük a támogatást!

Miskolc, 2022. 09. 26.

A programok az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósultak meg.

 

6. Pályaorientációs Nap a szakkollégiumban

Mivel intézményünknek és hallgatóinak is fontos küldetése a hátrányos helyzetű és roma származású diákok segítése, informálása, motiválása a továbbtanulásra, ezért 2022.06.08.-án ismét Pályaorientációs Napot tartottunk a szakkollégiumban.

Ezúttal Múcsonyból, Edelényből és Rakacáról érkeztek hozzánk általános iskolás és tanodás diákok.

Az ismerkedés, bemutatkozás után munkatársunk, Csorba Mónika kérdéseket tett fel a gyerekeknek arról, hogy milyen szakmákat ismernek, és hogy tudják-e, milyen munkákhoz kell diplomát szerezni. Érdekes és vicces beszélgetés alakult ki a témában, a jelenlévő fiatalok kérdezgettek a fizetésekről, és arról, hogy hány évet kell a felsőoktatásban tanulni egy-egy munkakör betöltéséhez.

Megtárgyaltuk továbbá azt is, ki mi szeretne lenni, és ahhoz, hogy ezt elérje, hová tud jelentkezni egyetemre, melyik iskola és milyen szak szükséges a kellő végzettség megszerzéséhez. Én magam is meséltem nekik a saját tapasztalataimról, arról, hogyan lettem egyetemista, és milyen sok lehetőségem volt az ösztöndíjak által és a szakkollégiumnak köszönhetően. Szót ejtettünk többek között az egyetemi rendszer működéséről, arról, mennyiben más az, mint az általános iskola, mire kell számítania egy felsőoktatásba jelentkező diáknak a jövőben. A beszélgetések után, kihasználva a jó időt, fociztunk és pingpongoztunk a kollégium udvarán, ahol folytattuk a kísérő tanárokkal és a diákokkal a beszélgetést.

Reméljük, célunkat elértük, és a későbbiekben ezek a diákok egyszer a roma szakkollégium és a Miskolci Egyetem hallgatói lesznek.

Budai Katalin

 

 

A program az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Meghívó – 6. Pályaorientációs Nap

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket az általános-, illetve középiskolás fiatalok és minden érdeklődő számára megrendezésre kerülő

6. Pályaorientációs Napjára!

 

Időpont: 2022. június 8. (szerda) 9 óra

Program:

09:00 – 09:15 Megnyitó, köszöntő
09:15 – 10:00 Szakkollégisták bemutatkozása, a szakkollégium rövid bemutatója
10:00 – 10:15 Szünet
10:15 – 11:00 A felsőoktatási rendszer bemutatása a szakkollégiumi tagok saját tapasztalatain keresztül: hallgatói jogviszony kérdései, mintatanterv, Neptun-rendszer
11:00 – 11:45 Felsőoktatási ösztöndíjak, pénzügyi támogatások
11:45 – 12:00 Szünet
12:00 – 13:15 Kiscsoportos beszélgetés, játék, kapcsolatfelvétel, egyéni kérdések megválaszolása
13:15 – 13:30 Zárszó

 

Helyszín:         Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon

Görögkatolikus Roma Szakkollégium

(3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.)

 

Kérem, az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék részvételi szándékukat: gkciganyszakkoli@gmail.com, 06-30/723-1005.

 

Miskolc, 2022. június 2.

 

Tisztelettel:

Csorba Mónika

ügyintéző

 

A program az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Moziest a szakkollégiumban

2022.05.30-án szakkollégistáink egy közös moziesten vettek részt a miskolci Cinema Cityben.

A hallgatók kérésének megfelelően a választott film a Dr. Strange – Az őrület multiverzuma volt. A szakkollégisták közül sokan Marvel rajongók, így nem volt kérdés, hogy nagy izgalommal ültek be a moziterembe és várták a film kezdetét. Az alkalmat követően egy közös beszélgetésre került sor, ahol a hallgatók megvitathatták élményeiket, gondolataikat a látottak kapcsán. Elmondásuk alapján érdekes és néhol kicsit ijesztő volt a film, de mind nagyon jól szórakoztak.

A program az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

   

Szemétszedési akcióban környezetünk megtisztításáért

2022. május 3-án a szakkollégisták egy önkéntes akción vettek részt. A „Te Szedd” akcióhoz csatlakozva az Avas és az egyetemvárosi Lidl áruház között lévő területet igyekeztek megtisztítani. Az rövid eső nem állhatta útját a csapatnak, sikerült időben befejezni a munkát. A szemétszedés ideje alatt folyamatosan bővült a létszám, hisz voltak, akik egyetemi órájuk után rögtön a helyszínre érkezve segítették az akciót. Mindenkit pozitívan feltöltött, hogy részese lehetett a szemétszedési akciónak.

A program az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

4. és 5. Pályaorientációs Napok a szakkollégiumban

2022. május 4-én és 6-án a szakkollégiumban pályaorientációs napokat tartottunk.

A szerdai alkalomra egy szakkollégista, Hadházi Renáta volt általános iskolájából érkeztek diákok. Az ismerkedés után Makkai László atya, kollégiumunk igazgatója köszöntötte a diákokat és mesélt nekik az intézmény kezdeteiről, céljairól. Őt követte a tanulmányi vezető és a külső kapcsolatokért felelős munkatárs, akik meséltek a tanulmányi programokról, az ösztöndíj rendszerről, a felvételi eljárásról. A közösségi programokról és animátori tisztségekről a szakkollégisták számoltak be. A beszélgetések, kérdések után megmutattuk a kollégiumi épületet és a csodás tapolcai környezetben folytatódott a nap.

2022. május 6-án szintén egy pályaorientációs napra hívtuk a régió általános- és középiskolás fiataljait. Több intézményből is érkeztek hozzánk diákok és kísérőik, a megye minden tájáról. Az igazgatói köszöntő után szakkollégistáink beszéltek a fiataloknak a továbbtanulás fontosságáról, az egyetemről, az elvégezhető szakokról. Megismertették őket a szakkollégiummal és annak szakmai programjával, majd bejárást tartottak, ahol a szakkollégisták örömmel válaszoltak a fiatalok felmerülő kérdéseire.

A programok az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósultak meg.

Szakkollégiumi Tavaszi Bál

      

Áprilisban a szakkollégium megrendezte az alumni találkozóval összekötött tavaszi bálját. A szakkollégisták a bált megelőzően tombola-felajánlásokat gyűjtöttek, ezúton is köszönjük szépen a támogatóinknak: Miskolci Kegytárgybolt, Yves Rocher, Rockabilly Chicken, KFC, Wondex, Hotel Aurora, Rossmann, Regenor. A tombolavásárlásból befolyt összeget a szakkollégium egy kárpátaljai óvodának adományozza.

      

A bál az intézmény igazgatója, Makkai László atya köszöntőjével kezdődött, majd a szakkollégisták „hálaadó műsora” következett, amivel szerettük volna kifejezni, hogy mennyire fontos a kollégium dolgozóinak a munkája számunkra, hálásak vagyunk a sok segítségért, amit tőlük kaptunk és kapunk. A vacsora után kezdődhetett a zene és a tánc. Mindenki nagyon jól érezte magát, örültünk neki, hogy együtt lehettünk és találkozhattunk az alumni szakkollégistákkal is. Az este egy szórakoztató karaoke partival fejeződött be. Jó volt, hogy a hallgatók és a vezetőség, valamint az alumnik egy nagy családként bálozhattunk együtt és már várjuk a folytatást, ezért is tervezzük a következő közös programot.

   

Budai Katalin

A program az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Meghívó – 4. Pályaorientációs Nap

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket az általános iskola felső tagozatos, középiskolás fiatalok és minden érdeklődő számára megrendezésre kerülő 4. Pályaorientációs Napjára!

Időpont: 2022. május 6. (péntek) 9 óra

Program:

09:00 – 09:15 Megnyitó, köszöntő
09:15 – 10:00 Szakkollégisták bemutatkozása, a szakkollégium rövid bemutatója
10:00 – 10:15 Szünet
10:15 – 11:00 A felsőoktatási rendszer bemutatása a szakkollégiumi tagok saját tapasztalatain keresztül: hallgatói jogviszony kérdései, mintatanterv, Neptun-rendszer
11:00 – 11:45 Felsőoktatási ösztöndíjak, pénzügyi támogatások
11:45 – 12:00 Szünet
12:00 – 13:15 Kiscsoportos beszélgetés, játék, kapcsolatfelvétel, egyéni kérdések megválaszolása
13:15 – 13:30 Zárszó

Helyszín:         Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon

Görögkatolikus Roma Szakkollégium

(3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.)

Kérem, az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék részvételi szándékukat: gkciganyszakkoli@gmail.com, 06-30/723-1005.

Miskolc, 2022. április 29.

A program az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Roma értelmiségi nők és a tudomány – megjelent a Lehetőség periodikánk legújabb kiadványa

2022 áprilisában megjelent a Görögkatolikus Roma Szakkollégium Lehetőség periodikájának legújabb, 2022/1. száma, melyben a miskolci roma szakkollégisták válogatott munkái olvashatók. Hadházi Renáta a „Cigány származású értelmiségiek nyelvi erőforrásai”, Jeddi Bianka „Az elbitorlás fogalma és tényálláselemeinek áttekintése”, míg Szajkó Cintia „A női jogegyenlőség érvényesítése, magyarországi roma / cigány nők példáján keresztül” címmel írt tudományos értekezést.

A szakkollégium motiválja hallgatóit arra, hogy az egyetemi tanulmányaikban való helytállás mellett tudományos kutatásokban vegyenek részt, szakmai anyagokat készítsenek, konferenciákon mutassák be kutatásaik eredményeit. A Lehetőség periodika egy egyedülálló lehetőséget biztosít számukra arra, hogy tudományos munkáikat a nagyközönség előtt is bemutassák, eljuttassák az ország különböző pontjaira, mindazok kezébe, akik a témában érdekeltek, vagy forrást keresnek saját tudományos munkáik megerősítésére.

 

A kiadvány az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával került kiadásra.

Felelősen Egymásért! – Társadalmi felelősségvállalási program a Szimbiózis Alapítványnál

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatói a Szimbiózis Alapítvány által működtetett Baráthegyi Majorságba látogattak.

A szakkollégium szakmai programjai mellett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók részt vegyenek olyan programokon, amelyek elősegítik, hogy érzékenyebbé váljanak a társadalmat érintő problémákra.

A Szimbiózis Alapítvány egyik alapelve a társadalmi környezet pozitív attitűdjének, szemléletének előmozdítása. Mindezt szakkollégistáink is átélhették a Föld Napján, 2022. április 22.-én megrendezésre került kertészkedésen.

A hallgatók a szakkollégium által vásárolt levendula és citromfű palántákat ültették el a Majorság fűszernövénykertjében. Ezt követően a sziklakert felásásában és növények elültetésében nyújtottak segítséget.

A programon részt vevők lehetőséget kaptak arra is, hogy betekintsenek a csodálatos hely hétköznapjaiba.

Köszönjük a Szimbiózis Alapítványnak, valamint a Baráthegyi Majorságnak, hogy lehetőséget  biztosítottak hétköznapjaik megismerésére és reméljük, hogy a fűszernövénykert sokáig kiszolgálja a Majorságot!

 

 

A program az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.