Megjelent a Cigány Szakkollégium újabb tudományos munkája

A Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 2011 óta folyamatosan azon munkálkodik, hogy Lehetőséget adjon és biztosítson hallgatóinak, hogy a tudományos életben rejlő potenciálokat jól kihasználva, minnél szélesebb körben tudják kamatoztatni már meglévő tudásukat. Fennálásunk óta három diák nyert Esélyért díjat TDK dolgozatával, és több hallgatónk is rangos helyet szerett hasonló versenyeken helyi és országos szinten egyaránt.

Az intézmény legújabb kiadványa Lehetőség 2018/1 számmal, Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból címmel jelent meg, Lakatos Zsuzsanna Lívia, Szabó Fanni és Szajkó Cintia tudományos publikációit, TDK dolgozatuk egy-egy részletét olvashatjuk benne.

Lakatos Zsuzsanna Lívia a 2017-2018-as tanévben TDK dolgozatával 3. helyezést ért el. Kutatásának célja, hogy a roma nők munkaerőpiaci helyzetére olyan megoldási alternatívát vagy javaslatcsomagot dolgozzon ki, amellyel csökkenthető a “kétszeres hátrány” az általa vizsgált településeken.

Szabó Fanni TDK dolgozatának címe “A munkanélküliség gazdaságpszichológiai hatásai”. Dolgozatát saját indíttatása miatt kezdte el, hiszen a Borsodi-Abaúj-Zemplén megyei térségben ismerős fiatalként látta környezetében a nagyfokú munkanélküliség okozta negatív pszichológiai hatásokat, amelyek vizsgálatát érdekes kutatási témának találta.

Szajkó Cintia, “Látom magam előtt az utat” című TDK dolgozata Esélyért díjat kapott a Miskolci Egyetemen. Kutatásának témája a hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, segítése. Cintia alapvető problémaként azt tapasztalta, hogy a hátrányos szocializációs háttérrel rendelkező gyerekekkel szemben az intézmények nem befogadók, nem toleránsak, nincsenek alkalmas és jó pedagógiai módszerek a tanításukra. Ezt a gondolatot vitte tovább vizsgálatai során is.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.