Megjelent a Cigány Szakkollégium újabb tudományos munkája

A Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 2011 óta folyamatosan azon munkálkodik, hogy Lehetőséget adjon és biztosítson hallgatóinak, hogy a tudományos életben rejlő potenciálokat jól kihasználva, minnél szélesebb körben tudják kamatoztatni már meglévő tudásukat. Fennálásunk óta három diák nyert Esélyért díjat TDK dolgozatával, és több hallgatónk is rangos helyet szerett hasonló versenyeken helyi és országos szinten egyaránt.

Az intézmény legújabb kiadványa Lehetőség 2018/1 számmal, Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból címmel jelent meg, Lakatos Zsuzsanna Lívia, Szabó Fanni és Szajkó Cintia tudományos publikációit, TDK dolgozatuk egy-egy részletét olvashatjuk benne.

Lakatos Zsuzsanna Lívia a 2017-2018-as tanévben TDK dolgozatával 3. helyezést ért el. Kutatásának célja, hogy a roma nők munkaerőpiaci helyzetére olyan megoldási alternatívát vagy javaslatcsomagot dolgozzon ki, amellyel csökkenthető a “kétszeres hátrány” az általa vizsgált településeken.

Szabó Fanni TDK dolgozatának címe “A munkanélküliség gazdaságpszichológiai hatásai”. Dolgozatát saját indíttatása miatt kezdte el, hiszen a Borsodi-Abaúj-Zemplén megyei térségben ismerős fiatalként látta környezetében a nagyfokú munkanélküliség okozta negatív pszichológiai hatásokat, amelyek vizsgálatát érdekes kutatási témának találta.

Szajkó Cintia, “Látom magam előtt az utat” című TDK dolgozata Esélyért díjat kapott a Miskolci Egyetemen. Kutatásának témája a hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, segítése. Cintia alapvető problémaként azt tapasztalta, hogy a hátrányos szocializációs háttérrel rendelkező gyerekekkel szemben az intézmények nem befogadók, nem toleránsak, nincsenek alkalmas és jó pedagógiai módszerek a tanításukra. Ezt a gondolatot vitte tovább vizsgálatai során is.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Negyedik pályaorientációs nap a szakkollégiumban

2018. május 11-én általános és középiskolás fiatalokat vártunk Szakkollégiumunkba. A negyedik pályaorientációs nap témája a továbbtanulás, a szakkollégium és a személyes pályaképek voltak. Örömünkre szolgált, hogy a foglalkozásra nagy létszámban jelentkeztek résztvevők.

Az igazgatói köszöntés és közös imádság után két korcsoportra osztottuk a vendégeket, majd elkezdődtek a beszélgetések. Első körben a KRSZH volt a téma. Szakkollégiumunk tagja a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatnak, ezért is tartottuk lényegesnek, hogy a diákok megismerjék az szakkollégiumokat összefogó keretrendszert is, valamint a közös tanévnyitó konferenciákat, sport rendezvényeket, közösségi és alumni találkozókat. Felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy mely városokban érhető el a KRSZH, és hol találkozhatnak még a szakkollégiumok intézményével.

Egy rövid szünet után a továbbtanulásra került a hangsúly. Próbáltuk érzékeltetni a diákokkal, hogy a diplomával rendelkezők aktívabbak a civil életben, tudatosabb, egészségesebb életet élnek, valamint hogy a tudásnak értéke van, megbecsülik mindamellett, hogy gazdasági hasznot is jelent. A szakkollégistáink elmondták, hogy a tanulás fontos az egyénnek és a hasznos a társadalomnak is, hiszen javítja az életminőséget, kiemelkedő szerepe van a kultúra, identitás kialakításában. A diplomások jobb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon és magasabb jövedelmet is elérhetnek, mint felsőfokú végzettség nélküli társaik. Őket nem a társadalom tarja el, környezetükre és közösségükre pozitív hatást gyakorolnak.

Az ebédet követően szakkollégistáink beszéltek személyes élményeikről, megosztották tapasztalataikat a Miskolci Egyetemről. Beszéltek az egyetem által indított szakokról, a velük való elhelyezkedési lehetőségekről, a kreditrendszer működéséről, a neptun-rendszerről, valamint a felvételi menetéről is.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Harmadik pályaorientációs nap

Harmadik pályaorientációs nap

Hosszas szervezés és egyeztetés után 2018. április 23-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tanodák számára pályaorientációs napot hirdettünk meg. Makkai László igazgató úr kedves szavaival üdvözölte a megjelent tanodákat és egy közös imádság után szakkollégiumunk bemutatására került sor. Ezt követően a beszélgetésben hallgatóink bemutatták a szakkollégiumi programot, illetve elmondták saját tapasztalataikat, élményeiket, érzéseiket a szakkollégiumról, és nagy örömmel meg is mutatták az épület, ahol hét közben laknak. Fontos tapasztalat volt ez mindenki számára, hiszen szakkollégistáink büszkén mutathatták be lehetőségeiket, a hallgatóság pedig örömmel vette, hogy nem csak szóban hallhattak mindezekről, de meg is ismerhették az életteret, amit a kollégisták használnak.

      

Ezt követően – a nagy létszámra való tekintettel – két csoportban foglalkoztunk a fiatalokkal. Míg ez egyik csoport a felsőoktatási rendszerről beszélgetett a szakkollégistákkal, addig a másik csoport a Miskolci Egyetem való oktatásról és lehetőségekről hallhatott. Ezt követően megcseréltük a két csoportot, hogy senki ne maradjon le semmiről. Búcsúzásként egy visszacsatolást kértünk tőlük a délutánról, amely során vendégeink azt mondták, hogy pozitív élményekkel várják a következő találkozás lehetőségét.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Cigány az űrben? – Közös mozilátogatás a szakkollégiumban

2018. április 23-án megnéztük szakkollégistáinkkal a moziban a Lajkó, cigány az űrben című filmet. A film a kommunista időkben játszódik, ahol a Szovjetunió űrprogramjába tekinthetünk be. A szovjetekkel barátságban lévő országok közül Magyarország is esélyt kap arra, hogy részt vegyen a programban. Fondorlatos események után egy cigány származású magyar fiú lesz az, aki permetező pilótából űrhajós kadéttá lép elő. A történet alapja, hogy nem mehet ám bárki az űrbe, ezért bizony meg kell küzdenie az országok képviselőinek egy tornán, amit maga Brezsnyev elvtárs felügyel. A történet azt a hírt igyekszik meglovagolni és kicsit kifordítva elmesélni, miszerint az első élőlény az űrben a Laika névre hallgató kutya volt. A film szerint azonban ez csak a médiában hangozhatott el ilyen módon, hiszen az első szovjet űrhajós valójában egy magyar cigány gyerek volt.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Második nyilvános vitaest a szakkollégiumban

2017 tavaszán szakkollégistáink a közismereti és kulturális modul keretében elsajátították a vitakultúra alapismereteit. Annak érdekében, hogy ismereteiket a gyakorlatban is kamatoztatni tudják, az intézmény 2017 augusztusában egy nyilvános vitaestet szervezett, nagy sikerrel. A második vitaestre 2018. április 17.-én került sor, az alkalom levezetésére két szakkollégistánk önként jelentkezett.  Az esemény témája: Vita az alapjövedelem szükségességéről. A vitaestet szervező hallgatóink bátran vettették bele magukat a nehéz témába. A témában való jártasságukat mutatta, hogy számos problémát, érvet, lehetőséget ismertettek, majd egy alapgondolatot meghatározva indították el az estét. A vitaindító alapkérdésre ugyan nem kaptunk megoldást, de kiemelkedő vitázó képességgel bíró, a párbeszédre nyitott, a kihívásokra reménnyel tekintő szakkollégisták vettek részt az eseményen. Az est végén pizzavacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket.

 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Második pályaorientációs nap

2018. április 11-én valósult meg a szakkollégium által tervezett második pályaorientációs nap, amelynek keretében az Avasi Közösségi Térben találkoztunk a családsegítő által gondozott fiatalokkal.Elsősorban szerettünk volt átadni számukra egy biztató jövőképet és megmutatni, hogy milyen fontos a tanulás. A gyerekek korosztálya nagyon változatos volt, azért különböző feladatokkal, játékokkal készültünk számukra ahhoz, hogy jobban megismerhessük egymást. A csapatjáték során a jó válaszokat, megoldott feladványokat szakkollégistáink matricákkal jutalmazták. A nap további részében a szakkollégisták mutatták be a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot és szakkollégiumot. Az uzsonnát követően kiscsoportokban beszélgettek a fiatalokkal és mesélték el történetüket, származásukat, hogy milyen nehézségeken mentek keresztül és milyen segítséget kaptak, amíg az egyetemre eljutottak.

      

Az elköszönés előtt szakkollégistáink megkínálták a gyerekeket a maguk által készített süteményből. Nagyon inspiráló napot tölthettünk együtt az Avasi Közösségi Térben. Reméljük, hogy bemutatott programunkkal és szakkollégistáink bátor kiállásával ösztönöztük a gyerekeket a továbbtanulásra.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Meghívó – Negyedik pályaorientációs nap

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket az általános- és középiskolás diákok számára rendezendő 4. pályaorientációs napjára!

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 9 óra.

 

Program:

9.00 – 9.30 Érkezés és regisztráció
9.30 – 10.00 Megnyitó: köszöntés és imádság (Makkai László)
10.00 – 11.30 A KRSZH és a miskolci cigány szakkollégium bemutatása (közreműködnek: szakkollégiumi hallgatók)
11.30 – 12.00 szünet
12.00 – 13.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal I.
Téma: a felsőoktatási rendszer és annak működése (kreditrendszer, alap- és mesterszakok, szakirányok, tantervek és órarend, neptun-rendszer, ösztöndíjak)
13.00 – 14.00 ebéd egy közeli étteremben
14.00 – 15.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal II.
Személyes továbbtanulási pályaképek bemutatása (karok, szakok bemutatása, jelentkezési és felvételi rendszer, beiratkozás, az egyes szakok által megszerzett diplomával való elhelyezkedési lehetőségek)
15.00 Elköszönés, hazautazás

 

Helyszín: Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

 

Kérem, 2018. április 30.-ig az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék, hogy intézményükből hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com, 06-30/723-1005!

 

Tisztelettel:

Miskolc, 2018. április 9.

 

 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – Harmadik pályorientációs nap

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket a Tanodák számára rendezendő 3. pályaorientációs napjára!

 

Időpont: 2018. április 23. (hétfő) 12 óra.

Kérem, hogy Tanodánként maximum 10 gyermekkel érkezzenek a rendezvényre!

 

Program:

12.00 – 12.30 Érkezés és regisztráció
12.30 – 13.00 Köszöntés és imádság
13.00 – 14.30 Szakkollégium bemutatása
14.30 – 14.50 szünet
14.50 – 15.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal I. Téma: a felsőoktatási rendszer és annak működése (kreditrendszer, alap- és mesterszakok, szakirányok, tantervek és órarend, neptun-rendszer, ösztöndíjak)
15.50 – 16.00 szünet
16.00 – 18.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal II. Továbbtanulási lehetőségek a Miskolci Egyetemen (karok, szakok bemutatása, jelentkezési és felvételi rendszer, beiratkozás, az egyes szakok által megszerzett diplomával való elhelyezkedési lehetőségek)
18.00 Elköszönés

 

Helyszín: Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

 

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy Tanodájukból hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com!

Miskolc, 2018. április 04.

 

 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – 2. Nyilvános vitaest

„Vita az alapjövedelem szükségességéről” – 2. Nyilvános vitaest

 

A Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium egy nyilvános közéleti – tudományos vitaestet szervez az érdeklődők számára.

Vitapartnerek: egyetemi hallgatók, szakkollégisták

Helyszín: Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium, Miskolctapolca (3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23-24.)

Időpont: 2018. április 17, kedd, 18.00-20.30.

 

A programon való részvétel ingyenes! A rendezvényen meleg étkezést biztosítunk!

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb 2018. április 15.-ig e-mailen a gkciganyszakkoli@gmail.com címen vagy telefonon (06-30/723-1005)! 

Kérdések esetén keresse munkatársunkat munkaidőben az alábbi telefonszámon: 06-30/723-1005! 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – 2. Pályaorientációs nap

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket 2. pályaorientációs napjára!

Időpont: 2018. április 11. (szerda) 12 óra.

Helyszín: Avasi Közösségi Tér (3529 Szentgyörgy út 44-46.)

 

Program:

12.00 – 12.10 Érkezés és regisztráció
12.10 – 12.30 Köszöntés és imádság
12.30 – 13.30 Ismerkedés, csapatjátékok
13.30 – 13.50 Szünet
13.50 – 14.30 A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat és a miskolci Szakkollégium bemutatása
14.30 – 15.15 Uzsonna
15.15 – 18.00 Merre mentünk mi? – Továbbtanulási pályaképek a szakkollégisták körében
18.00 Elköszönés, hazautazás

 

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb 2018. április 9.-ig e-mailen a gkciganyszakkoli@gmail.com címen vagy telefonon (06-30/723-1005)!

További kérdések esetén keresse munkatársunkat munkaidőben az alábbi telefonszámon: 06-30/723-1005!

 

Miskolc, 2018. március 28.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.